Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gác lại kỳ nghỉ lễ, sinh viên tình nguyện “giải cứu” dưa chuột giúp nông dân