Formosa Hà Tĩnh, Núi Pháo nằm trong diện kiểm soát đặc biệt!

Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường - cho biết, Formosa Hà Tĩnh nằm trong diện kiểm soát đặc biệt sau khi gây ra sự cố ô nhiễm môi trường biển. Ảnh: T.C
Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường - cho biết, Formosa Hà Tĩnh nằm trong diện kiểm soát đặc biệt sau khi gây ra sự cố ô nhiễm môi trường biển. Ảnh: T.C
Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường - cho biết, Formosa Hà Tĩnh nằm trong diện kiểm soát đặc biệt sau khi gây ra sự cố ô nhiễm môi trường biển. Ảnh: T.C
Lên top