Formosa chính thức vận hành thử nghiệm lò cao số 1: Nếu có sự cố dừng ngay lập tức!

Nhà máy của Cty Formos Hà Tĩnh. Ảnh: Tr.Tuấn
Nhà máy của Cty Formos Hà Tĩnh. Ảnh: Tr.Tuấn
Nhà máy của Cty Formos Hà Tĩnh. Ảnh: Tr.Tuấn
Lên top