Ford hồi âm vụ 70 chủ xe khiếu nại

Chiếc xe Ford của ông Bình bị cho là có lỗi. Ảnh PV
Chiếc xe Ford của ông Bình bị cho là có lỗi. Ảnh PV
Chiếc xe Ford của ông Bình bị cho là có lỗi. Ảnh PV