FLC tặng 30 tỉ đồng xây nhà cho người nghèo vùng biên giới Hà Giang

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn FLC trao tặng 500 căn nhà hỗ trợ tỉnh Hà Giang tại lễ phát động
Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn FLC trao tặng 500 căn nhà hỗ trợ tỉnh Hà Giang tại lễ phát động
Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn FLC trao tặng 500 căn nhà hỗ trợ tỉnh Hà Giang tại lễ phát động
Lên top