Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm độc lập của PVN tích cực ở mức BB+

Lên top