Fitch đưa ra nhận định sáng sủa về Ngân hàng Việt Nam năm 2017