Fintech nói gì khi được “cởi trói” giới hạn 49% vốn đầu tư nước ngoài?

Qui định tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài không quá 49% được rút khỏi dự thảo nghị định thay thế về thanh toán không dùng tiền mặt (Ảnh: Đ.H).
Qui định tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài không quá 49% được rút khỏi dự thảo nghị định thay thế về thanh toán không dùng tiền mặt (Ảnh: Đ.H).
Qui định tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài không quá 49% được rút khỏi dự thảo nghị định thay thế về thanh toán không dùng tiền mặt (Ảnh: Đ.H).
Lên top