Facebook ví Việt Nam “như là quê hương của chuyển đổi số”

Chuyển đổi số đã kích thích thương mại điện tử phát triển mạnh kéo theo dịch vụ shipper nhộn nhịp. Ảnh: Anh Tú.
Chuyển đổi số đã kích thích thương mại điện tử phát triển mạnh kéo theo dịch vụ shipper nhộn nhịp. Ảnh: Anh Tú.
Chuyển đổi số đã kích thích thương mại điện tử phát triển mạnh kéo theo dịch vụ shipper nhộn nhịp. Ảnh: Anh Tú.
Lên top