Facebook sập toàn cầu: Người dùng có được bồi thường?

Sự cố Facebook bị sập toàn cầu từ đêm 13.3.
Sự cố Facebook bị sập toàn cầu từ đêm 13.3.
Sự cố Facebook bị sập toàn cầu từ đêm 13.3.
Lên top