Facebook kiện nhóm cá nhân tại Việt Nam quảng cáo trái phép 36 triệu USD

Nhóm cá nhân tại Việt nam bị Facebook khởi kiện vì liên quan tới việc chiếm dụng tài  khoản để quảng cáo trái phép hơn 36 triệu USD. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhóm cá nhân tại Việt nam bị Facebook khởi kiện vì liên quan tới việc chiếm dụng tài khoản để quảng cáo trái phép hơn 36 triệu USD. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhóm cá nhân tại Việt nam bị Facebook khởi kiện vì liên quan tới việc chiếm dụng tài khoản để quảng cáo trái phép hơn 36 triệu USD. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top