Facebook khiến người dùng sốt ruột chờ icon biểu cảm “Thương thương”

Một trang Facebook cá nhân được cập nhật icon biểu cảm Thương thương. Ảnh chụp màn hình.
Một trang Facebook cá nhân được cập nhật icon biểu cảm Thương thương. Ảnh chụp màn hình.
Một trang Facebook cá nhân được cập nhật icon biểu cảm Thương thương. Ảnh chụp màn hình.
Lên top