Facebook hết “miễn phí”, một ngày nào đó sẽ thu phí?

Slogan "miễn phí" vẫn tồn tại vào ngày 6.8.2019 (chụp màn hình).
Slogan "miễn phí" vẫn tồn tại vào ngày 6.8.2019 (chụp màn hình).
Slogan "miễn phí" vẫn tồn tại vào ngày 6.8.2019 (chụp màn hình).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top