Facebook, Google, YouTube sẽ bị quản lý thuế ở Việt Nam như thế nào?

Tổng cục Thuế là cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp Facebook, Google, YouTube. Ảnh Thế Lâm.
Tổng cục Thuế là cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp Facebook, Google, YouTube. Ảnh Thế Lâm.
Tổng cục Thuế là cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp Facebook, Google, YouTube. Ảnh Thế Lâm.
Lên top