Facebook dính “phốt” đạo nhái logo dịch vụ tài chính của tiền ảo Libra

Logo của dịch vụ Calibra giống đến 98% với logo của Current. Ảnh: Current
Logo của dịch vụ Calibra giống đến 98% với logo của Current. Ảnh: Current
Logo của dịch vụ Calibra giống đến 98% với logo của Current. Ảnh: Current
Lên top