FaceApp trở lại với tính năng chuyển giới gây lo ngại hơn trước?

Ứng dụng FaceApp vừa cập nhật tính năng chuyển giới tính trong tháng 6.2020. Ảnh chụp màn hình ứng dụng.
Ứng dụng FaceApp vừa cập nhật tính năng chuyển giới tính trong tháng 6.2020. Ảnh chụp màn hình ứng dụng.
Ứng dụng FaceApp vừa cập nhật tính năng chuyển giới tính trong tháng 6.2020. Ảnh chụp màn hình ứng dụng.
Lên top