F0 ồ ạt đổ tiền vào chứng khoán, nhà đầu tư vay 81.000 tỉ đồng margin

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, ông Trần Văn Dũng. Ảnh TL
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, ông Trần Văn Dũng. Ảnh TL
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, ông Trần Văn Dũng. Ảnh TL
Lên top