Eximbank tiếp tục hoãn đại hội cổ đông

Câu chuyện tổ chức đại hội cổ đông thường niên cứ như là nhiệm vụ bất khả thi với Hội đồng quản trị của ngân hàng này. Ảnh: Quang Duy
Câu chuyện tổ chức đại hội cổ đông thường niên cứ như là nhiệm vụ bất khả thi với Hội đồng quản trị của ngân hàng này. Ảnh: Quang Duy
Câu chuyện tổ chức đại hội cổ đông thường niên cứ như là nhiệm vụ bất khả thi với Hội đồng quản trị của ngân hàng này. Ảnh: Quang Duy
Lên top