Eximbank "rối ren" chuyện nhân sự cấp cao, nợ xấu gần 2500 tỉ đồng

Ghế nóng lãnh đạo cấp cao của Eximbank liên tục thay đổi trong thời gian qua. Ảnh TL
Ghế nóng lãnh đạo cấp cao của Eximbank liên tục thay đổi trong thời gian qua. Ảnh TL
Ghế nóng lãnh đạo cấp cao của Eximbank liên tục thay đổi trong thời gian qua. Ảnh TL
Lên top