Eximbank miễn nhiệm nhân sự cấp cao trước thềm đại hội cổ đông

Chiếc ghế HĐQT của Eximbank luôn luôn là chủ đề nóng. Ảnh: Quang Duy
Chiếc ghế HĐQT của Eximbank luôn luôn là chủ đề nóng. Ảnh: Quang Duy
Chiếc ghế HĐQT của Eximbank luôn luôn là chủ đề nóng. Ảnh: Quang Duy
Lên top