Eximbank lại sắp Đại hội: Cổ đông nhỏ bất an

Khoảng thời gian 5 năm vẫn không đủ để Eximbank tổ chức đại hội cổ đông thành công. Ảnh: Ngọc Lê
Khoảng thời gian 5 năm vẫn không đủ để Eximbank tổ chức đại hội cổ đông thành công. Ảnh: Ngọc Lê
Khoảng thời gian 5 năm vẫn không đủ để Eximbank tổ chức đại hội cổ đông thành công. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top