Eximbank lại rơi vào cảnh “nhà vắng chủ”

Sau 1 tháng ngồi ghế nóng tại Eximbank ông Cao Xuân Ninh đã gửi đơn xin từ chức
Sau 1 tháng ngồi ghế nóng tại Eximbank ông Cao Xuân Ninh đã gửi đơn xin từ chức
Sau 1 tháng ngồi ghế nóng tại Eximbank ông Cao Xuân Ninh đã gửi đơn xin từ chức
Lên top