EVNNPT với phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Diễn tập PCCC Trạm biến áp. Ảnh: EVNNPT
Diễn tập PCCC Trạm biến áp. Ảnh: EVNNPT
Diễn tập PCCC Trạm biến áp. Ảnh: EVNNPT
Lên top