EVNNPT với những bước đi hiện thực hóa "chuyển đổi số"

Xử lý các tồn tại trên tuyến đường dây cao áp. Nguồn: EVNNPT
Xử lý các tồn tại trên tuyến đường dây cao áp. Nguồn: EVNNPT
Xử lý các tồn tại trên tuyến đường dây cao áp. Nguồn: EVNNPT
Lên top