EVNNPT: Nhiều phương án đảm bảo an toàn lưới điện truyền tải mùa mưa bão

Ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc EVNNPT. Ảnh: EVNNPT
Ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc EVNNPT. Ảnh: EVNNPT
Ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc EVNNPT. Ảnh: EVNNPT
Lên top