EVNNPT làm chủ công nghệ điều khiển tích hợp trạm biến áp

Trực vận hành Trạm biến áp 220 kV Thuỷ Nguyên (Hải Phòng, TBA số đầu tiên của EVN. Ảnh: EVNNPT
Trực vận hành Trạm biến áp 220 kV Thuỷ Nguyên (Hải Phòng, TBA số đầu tiên của EVN. Ảnh: EVNNPT
Trực vận hành Trạm biến áp 220 kV Thuỷ Nguyên (Hải Phòng, TBA số đầu tiên của EVN. Ảnh: EVNNPT
Lên top