EVNNPT ký thỏa thuận hợp tác với EVNNPC và EVNCPC

Lễ ký kết giữa 3 tổng công ty trước dự chứng kiến của lãnh đạo EVN. Nguồn: EVNNPT
Lễ ký kết giữa 3 tổng công ty trước dự chứng kiến của lãnh đạo EVN. Nguồn: EVNNPT
Lễ ký kết giữa 3 tổng công ty trước dự chứng kiến của lãnh đạo EVN. Nguồn: EVNNPT
Lên top