EVNNPC vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

Trong 6 tháng đầu năm 2020, EVNNPC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn. Ảnh: Mai Phương
Trong 6 tháng đầu năm 2020, EVNNPC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn. Ảnh: Mai Phương
Trong 6 tháng đầu năm 2020, EVNNPC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn. Ảnh: Mai Phương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top