EVNNPC - Tự hào truyền thống 50 năm hình thành và phát triển

Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh. Ảnh: EVNNPC
Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh. Ảnh: EVNNPC
Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh. Ảnh: EVNNPC
Lên top