EVNNPC tổ chức thành công hội nghị kiểm điểm năm 2019

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV ông Thiều Kim Quỳnh trình bày bản Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019. Ảnh: EVNNPC
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV ông Thiều Kim Quỳnh trình bày bản Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019. Ảnh: EVNNPC
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV ông Thiều Kim Quỳnh trình bày bản Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019. Ảnh: EVNNPC
Lên top