EVNNPC cung cấp điện an toàn, giảm hóa đơn tiền điện cho khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 41,8 tỉ kWh, tăng 5,56% so với 7 tháng năm 2019 và đạt 54,29% kế hoạch EVN giao. Ảnh: Phương Nguyễn
Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 41,8 tỉ kWh, tăng 5,56% so với 7 tháng năm 2019 và đạt 54,29% kế hoạch EVN giao. Ảnh: Phương Nguyễn
Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 41,8 tỉ kWh, tăng 5,56% so với 7 tháng năm 2019 và đạt 54,29% kế hoạch EVN giao. Ảnh: Phương Nguyễn
Lên top