EVNHCMC tiếp tục giảm 422 tỉ đồng giá điện, tiền điện

Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng bị ảnh hưởng của  dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top