EVNHANOI “mách nước” tiết kiệm điện trong mùa hè

Cần sử dụng các thiết bị điện hợp lý. Ảnh EVNHANOI cung cấp.
Cần sử dụng các thiết bị điện hợp lý. Ảnh EVNHANOI cung cấp.
Cần sử dụng các thiết bị điện hợp lý. Ảnh EVNHANOI cung cấp.
Lên top