EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám 19.8

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị.
EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị.
EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị.
Lên top