EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội tăng cường ứng trực đảm bảo điện.
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội tăng cường ứng trực đảm bảo điện.
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội tăng cường ứng trực đảm bảo điện.
Lên top