EVNHANOI đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ sắp tới

EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng cho các dịp lễ sắp tới. Ảnh EVNHANOI.
EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng cho các dịp lễ sắp tới. Ảnh EVNHANOI.
EVNHANOI chuẩn bị sẵn sàng cho các dịp lễ sắp tới. Ảnh EVNHANOI.
Lên top