EVNHANOI cấp điện hạ áp 160kVA cho toàn bộ khách hàng Thủ đô

EVNHANOI kiểm tra thông số vận hành đường dây.
EVNHANOI kiểm tra thông số vận hành đường dây.
EVNHANOI kiểm tra thông số vận hành đường dây.
Lên top