EVNCPC khánh thành trạm sạc ôtô điện tại trạm xăng dầu

Đà Nẵng có 2 trạm sạc ô tô điện ở trạm xăng dầu. Ảnh: Anh Đệ
Đà Nẵng có 2 trạm sạc ô tô điện ở trạm xăng dầu. Ảnh: Anh Đệ
Đà Nẵng có 2 trạm sạc ô tô điện ở trạm xăng dầu. Ảnh: Anh Đệ
Lên top