Liên tiếp hoá đơn điện tăng sốc:

EVN nhận khuyết điểm và sẽ điều chỉnh lại quy trình

Lên top