EVN lên tiếng về hoá đơn tiền điện tăng cao

Giá điện tăng 8,36% vào 20.3.
Giá điện tăng 8,36% vào 20.3.
Giá điện tăng 8,36% vào 20.3.
Lên top