EVN kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

Ngành điện là một trong những ngành kinh tế ổn định, cũng là ngành kinh tế năng lượng đầu tiên lập các quy hoạch tổng thể, mang tầm chiến lược . Ảnh EVN
Ngành điện là một trong những ngành kinh tế ổn định, cũng là ngành kinh tế năng lượng đầu tiên lập các quy hoạch tổng thể, mang tầm chiến lược . Ảnh EVN
Ngành điện là một trong những ngành kinh tế ổn định, cũng là ngành kinh tế năng lượng đầu tiên lập các quy hoạch tổng thể, mang tầm chiến lược . Ảnh EVN
Lên top