Kết quả kiểm tra nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng sốc:

EVN khẳng định chỉ là sai sót cá biệt, do lỗi tác nghiệp!

Đo công tơ điện cho hộ dân. Ảnh: C.Ngô
Đo công tơ điện cho hộ dân. Ảnh: C.Ngô
Đo công tơ điện cho hộ dân. Ảnh: C.Ngô
Lên top