EVN huy động hơn 2,3 tỉ kWh từ điện mặt trời

Huy động hơn 2,3 tỉ kWh từ điện mặt trời. Ảnh Anh Huy.
Huy động hơn 2,3 tỉ kWh từ điện mặt trời. Ảnh Anh Huy.
Huy động hơn 2,3 tỉ kWh từ điện mặt trời. Ảnh Anh Huy.
Lên top