EVN HANOI tăng cường gần 20.000 lượt trực, không cắt điện trong dịp Tết Nguyên Đán

Kiểm tra đảm bảo điện khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Hoa Việt Cường
Kiểm tra đảm bảo điện khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Hoa Việt Cường
Kiểm tra đảm bảo điện khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Hoa Việt Cường