EVN giảm gần 2.500 tỉ tiền điện cho hộ gia đình ở nơi thực hiện giãn cách

Lên top