EVN được chủ động tăng giá điện trong khung cho phép

EVN có thể điều chỉnh giá điện trong khung cho phép. Ảnh: PV
EVN có thể điều chỉnh giá điện trong khung cho phép. Ảnh: PV
EVN có thể điều chỉnh giá điện trong khung cho phép. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top