Giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

EVN cam kết hoàn thành các dự án truyền tải trong tháng 6.2021

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết: “Đối với 2 dự án đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo và đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, nếu tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng mặt bằng trong tháng 12.2020 thì EVN cam kết sẽ hoàn thành dự án trong tháng 6.2021 để giải tỏa hết công suất nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: Minh Thành
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết: “Đối với 2 dự án đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo và đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, nếu tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng mặt bằng trong tháng 12.2020 thì EVN cam kết sẽ hoàn thành dự án trong tháng 6.2021 để giải tỏa hết công suất nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: Minh Thành
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết: “Đối với 2 dự án đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo và đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, nếu tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng mặt bằng trong tháng 12.2020 thì EVN cam kết sẽ hoàn thành dự án trong tháng 6.2021 để giải tỏa hết công suất nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: Minh Thành
Lên top