TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI:

EVFTA - cơ hội vàng nâng cấp Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu

Lên top