EVFTA: Cơ hội lớn với doanh nghiệp Việt

Nông sản Việt Nam có cơ hội tăng trưởng xuất khẩu sang Châu Âu khi thực thi EVFTA. Ảnh: Kh.V
Nông sản Việt Nam có cơ hội tăng trưởng xuất khẩu sang Châu Âu khi thực thi EVFTA. Ảnh: Kh.V
Nông sản Việt Nam có cơ hội tăng trưởng xuất khẩu sang Châu Âu khi thực thi EVFTA. Ảnh: Kh.V
Lên top