EU xác nhận ký Hiệp định EVFTA với Việt Nam ngày 30.6

Ảnh: AmchamVietnam.
Ảnh: AmchamVietnam.
Ảnh: AmchamVietnam.
Lên top